20130225225429179.jpg 17話・石川県大会に行くのに2万かかると聞いて驚愕する千早。作画崩壊(笑)